VENRAY

De oorspronkelijke toren van de de dekenale kerk van Sint Petrus' Banden werd in de Tweede Wereldoorlog opgeblazen. Al bij de start van de bouw van de nieuwe toren in 1960 werd er rekening gehouden met de plannen om de toren ooit van een beiaard te voorzien. De toren is thans 85 meter hoog.

Aanvankelijk kreeg de toren in 1961 drie luidklokken met de namen 'Twaalf Apostelen', 'St. Jan', en 'Maria' (gewichten 4150, 2453 en 1776 kg). Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel was de gieter. In 1990 schonk het bedrijf Rank Xerox vanwege het 25-jarig jubileum 12 kleine klokken, die door Eijsbouts werden gegoten. Bedrijfsleven, instellingen en particuleren in Venray zamelden daarna in korte tijd voldoende geld in voor de rest van de beiaard. Met als resultaat dat er op 28 november 1993 nog eens 35 door Eijsbouts gegoten klokken in de toren konden worden gehangen. Het duurde daarna nog enige tijd voor er een stokkenklavier kwam om de 50 klokken ook met de hand te kunnen bespelen.

Tamelijk nieuw voor de moderne beiaardbouw is de toepassing van roltuimelaars in plaats van tuimelassen of gerichte tuimelaars. Een dunne staalkabel draait daarbij om een rond wieltje met een diameter van ongeveer 7 cm. Door deze tamelijk directe verbinding van de toets met de klepel is de beiaard soepel te bespelen en zijn de dynamische mogelijkheden groot. De klank van het instrument is heel zuiver en helder. Nooit eerder sierden zoveel klokken de imposante toren van deze kerk. Echt een beiaard om trots op te zijn.