ROERMOND

Het carillon van Roermond is in 1982 bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad door particulieren en bedrijven geschonken. In 1995 werd het klokkenspel aangevuld met een groep bewegende beelden die elke middag om 12.00 rond de toren van het stadhuis draaien.

De beeldengroep bestaat uit: de architekt, de kleermaker, de nar, de papierschepper, de bisschop, de orgeldraaier, de smid en de vorstin. De beelden zijn een geschenk van bedrijven en particulieren ter gelegenheid van het afscheid van oud-burgemeester Daniels.