EINDHOVEN

De Philips-beiaard is een geschenk van het hele Nederlandse Philips-personeel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips op 23 september 1966. De beiaard hing aanvankelijk in een nieuwe klokkentoren in Strijp. "Opdat het geschenk hoorbaar zou vertolken wat door gezamenlijke inspanning kan worden bereikt" werd tevens een fonds gesticht om de bespeling van de beiaard mogelijk te maken.

Sinds 30 april 1987 klinkt de Philips-beiaard vanuit een van de torens van de Stadskerk St. Cathrien in het centrum van Eindhoven. De beiaard telt 61 klokken en is daarmee een van de grootste ter wereld. De klokken zijn in Asten gegoten bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts.

De zwaarste klok (slagtoon bes0) heeft een diameter van 175 cm en weeg 3220 kg. De diameter van het kleinste klokje (slagtoon c6) bedraagt 18 cm bij een gewicht van 12 kg.

De twee grote klokken dragen de namen van Gerard en Anton, de broers die de basis legden voor het Philips-concern.